Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

jastreb


Opis vrste

D.t. 49-56 cm (mužjak), 58-64 cm (ženka). Rasprostranjen je u Evropi, većem delu umerenog pojasa Azije i u Severnoj Americi. Uglavnom je stanarica, a severne populacije se zimi pomeraju ka jugu. Nastanjuje različita šumska staništa (listopadna, četinarska i mešovita), od nizija do gornje šumske granice. Gnezda gradi na drveću. Hrani se različitim pticama i sisarima srenje veličine (vrane, golubovi, drozdovi, veverice i sl). Ugrožen je zbog uništavanja staništa, ali i zbog direktnog proganjanja i ubijanja od strane čoveka. U Srbiji je redovna gnezdarica, čija se populacija procenjuje na 1.400-1.800 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad