Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

kobac


Opis vrste

D.t. 29-34 cm (mužjak), 58-65 cm (ženka). Rasprostranjen je u većem delu Evrope, u delovima Male Azije i Bliskog Istoka, kao i u širokom području umerene i centralne Azije. Severne populacije se u zimskom periodu pomeraju ka jugu. Nastanjuje različita šumska i mozaična staništa, a preferira četinarske i mešovite šume na svim nadmorskim visinama. Povremeno se gnezdi u većim parkovima, dok je zimi redovan u ljudskim naseljima i njihovoj okolini. Gnezda gradi na drveću. Hrani se različitim vrstama ptica male i srednje veličine (do veličine goluba). Ugrožava ga ubijanje i proganjanje od strane ljudi. U Srbiji je redovna gnezdarica čija se populacija procenjuje na 700-900 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad