Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

suri orao


Opis vrste

D.t. 80-93 cm. Rasprostranjen je u većem delu Evrope, veoma širokom pojasu severne i centralne Azije, u severozapadnoj Africi, Maloj Aziji, delovima Bliskog Istoka, kao i u Severnoj Americi. Stanarica je. Naseljava različita staništa uključujući visokoplaninske predele, kanjone i klisure, stepe i polupustinje, mediteranska staništa i obode prostranih kompleksa listopadnih i četinarskih šuma. Gnezda gradi na liticama ili stablima visokog drveća. Hrani se različitim vrstama sisara (npr zečevi, ježevi, lisice, mrmoti i sl), ptica (koke, patke, golubovi i sl) i gmizavaca (kornjače, krupni gušteri i zmije), a rado jede i leševe krupnijih sisara. Ugrožen je zbog gubitka staništa, ilegalnog hvatanja, ubijanja i krađe jaja, trovanja vukova i drugih predatora. U Srbiji je redovna gnezdarica čija se populacija procenjuje na 70-80 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad