Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Aquila clanga Pallas, 1811

Srpski naziv

crni orao


Opis vrste

D.t. 59-69 cm. Gnezdeći areal obuhvata istočnu Evropu i deo umerenog pojasa Azije, sve do obala Tihog okeana. Uglavnom je selica. Ptice provode zimu u jugoistočnoj Evropi, Maloj Aziji, na Bliskom Istoku, delovima istočne Afrike, istočne i jugoistočne Azije. Staništa su mu nizijske, naročito plavne listopadne i mešovite šume, okružene močvarama, vlažnim livadama, pašnjacima ili mozaičnim poljoprivrednim područjima na kojima lovi. Gnezda gradi na drveću. Hrani se pretežno malim sisarima (glodari, krtice i sl), vodenim pticama, žabama i zmijama. Ugrožen je usled nestajanja adekvatnih staništa, stradanja na seobi i intenziviranja poljoprivrede. U Srbiji je retka i malobrojna vrsta u periodu seobe i zimovanja.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija VU;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 1;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad