Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Aquila heliaca Savigny, 1809

Srpski naziv

krstaš


Opis vrste

D.t. 70-83 cm. Rasprostranjen je u delovima istočne, jugoistočne i centralne Evrope, kao i u većem delu centralne Azije i delovima Male Azije. Odrasle ptice su uglavnom stanarice, dok se mladunci najčešće sele ili lutaju tokom zimskog perioda. Naseljava stepska i šumostepska staništa na različitim nadmorskim visinama, a prisutan je u mozaičnim popljoprivrednim područjima. Gnezda gradi na drveću, u novije vreme povremeno na dalekovodnim stubovima. Hrani se uglavnom sisarima i pticama srednje veličine (tekunica, hrčak, zec, vrane, golubovi i sl), dok zimi rado jede leševe krupnih životinja. Ugrožen je zbog nestajanja pogodnih staništa, ilegalnog ubijanja i krađe jaja, trovanja pesticidima i stradanja tokom seobe. U Srbiji je malobrojna gnezdarica na nekoliko lokaliteta u Vojvodini, sa populacijom od 3-4 gnezdeća para (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija VU;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 1;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad