Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831

Srpski naziv

orao kliktaš


Opis vrste

D.t. 55-65 cm. Rasprostranjen je u većem delu istočne i centralne Evrope, Balkanskog poluostrva i Male Azije. Selica je koja zimu provodi u podsaharskoj Africi. Naseljava očuvane listopadne i mešovite šume u blizini otvorenih staništa (naročito vlažnih livada) u ravnicama i pobrđu. Gnezda gradi na visokom drveću. Hrani se različitim manjim sisarima, manjim pticama, vodozemcima i gmizavcima (voluharice, krtice, drozdovi, žabe, zmije i sl). Ugrožen je zbog gubitka staništa, intenziviranja poljoprivrede i stradanja na seobi. U Srbiji je malobrojna gnezdarica čija se populacija procenjuje na 12-15 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad