Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

mišar


Opis vrste

D.t. 46-58 cm. Rasprostranjen je širom Evrope, u većem delu umerene i centralne Azije, na području Kavkaza i delova Male Azije. Populacije sa severa se zimi pomeraju ka jugu, tako da deo ptica zimuje u Africi i južnoj Aziji. Naseljava različita staništa od nizija do gornje šumske granice, uključujući obode četinarskih i listopadnih šuma, plavna područja u dolinama reka, stepe, mozaična staništa na svim nadmorskim visinama i poljoprivredna područja. Gnezda gradi uglavnom na drveću. Hrani se različitim manjim sisarima (voluharice, miševi, hrčkovi, tekunice i sl), gmizavcima (gušterima i zmijama), vodozemcima, malim pticama i krupnim insektima. Ugrožava ga intenziviranje poljoprivrede, trovanje pesticidima i ilegalno ubijanje. U Srbiji je redovna i brojna gnezdarica, čija se populacija procenjuje na 2.600-3.400 gnezdećih parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad