Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)

Srpski naziv

gaćasti mišar


Opis vrste

D.t. 49-59 cm. Gnezdi se na Skandinavskom poluostrvu, u širokom pojasu severne Azije i u delovima severne Amerike. Veliki deo populacije se u zimskom periodu seli u područja umerenog pojasa (Evropu, i delove centralne i istočne Azije). Nastanjuje rubove severnih četinarskih šuma i pojas tundre, dok se van perioda gnežđenja zadržava na različitim otvorenim i mozaičnim staništima. Gnezda gradi na stenama i liticama, ređe na drveću. Hrani se pretežno sitnim sisarima (leminzi, voluharice i sl) i malim pticama. Ugrožavaju ga nestajanje staništa, upotreba pesticida i povremeni ilegalni odstrel. U Srbiji se ne gnezdi, a prisutan je u malom broju tokom zimskih meseci.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad