Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Srpski naziv

crna lunja


Opis vrste

D.t. 48-58 cm. Rasprostranjena je u većem delu Evrope, centralnoj, južnoj i jugoistočnoj Aziji i u podsaharskoj Africi. Populacije iz Evrope i umerenog pojasa Azije su tipične selice. Naseljava različita otvorena i mozaična staništa, najčešće u dolinama velikih ravničarskih reka ili u blizini drugih vodenih staništa. Gnezda gradi na drveću. Hrani se uglavnom sitnim sisarima, ribama, vodozemcima, krupnim insektima, a rado jede leševe životinja. Ugrožava je nestanak staništa, trovanje pesticidima i stradanje na seobi. U Srbiji je redovna i malobrojna gnezdarica, čija je populacija procenjena na 50-70 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad