Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

riđa lunja


Opis vrste

D.t. 61-72 cm. Rasprostranjena je u širom zapadne, centralne i u manjem delu južne, severne i istočne Evrope. U većem delu areala je selica, a severne populacije se tokom zime pomeraju ka jugu. Naseljava mozaična staništa, najčešće obode šuma uz vlažna područja u ravnicama i pobrđu. Gnezda gradi na drveću. Hrani se pretežno manjim sisarima i ptcama (voluharice, hrčci, drozdovi), a rado jede ostatke mrtvih životinja. Ugrožena je usled nestanka staništa, trovanja pesticidima i drugim hemijskim sredstvima i povremenog ilegalnog ubijanja ili krađe jaja. U Srbiji je u prošlosti bila redovna gnezdarica, dok se u savremenom periodu verovatno gnezdi u izuzetno malom broju: 4 - 6 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NT;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad