Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

osičar


Opis vrste

D.t. 52-59 cm. Rasprostranjen je u većem delu Evrope, u delovima centralne Azije, Kavkaza i Male Azije. Tipična je selica. Zimu provodi u podsaharskoj Africi. Naseljava različita staništa u kojima postoje očuvani kompleksi listopadnih, četinarskih ili mešovitih šuma i otvoreni tereni (livade, pašnjaci, stepe ili poljoprivredna područja), od ravnica do gornje šumske granice. Gnezda gradi na drveću. Hrani se pretežno socijalnim vrstama osa, nešto ređe drugim insektima (skakavci i sl), malim sisarima i žabama. Ugrožen je usled nestanka pogodnih staništa, smanjenja količine dostupnog plena i stradanja na seobi. U Srbiji je redovna gnezdarica, čija se populacija procenjuje na 800-1.000 gnezdećih parova.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad