Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Aegithalidae

Vrsta

Latinski naziv

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

dugorepa senica


Opis vrste

D.t. 13–15 cm. Rasprostranjena je na gotovo čitavom evropskom kontinentu, osim dela Skandinavskog poluostrva, kao i u većem delu umerenog pojasa u Aziji (do dalekog istoka). Stanarica je u većem delu areala, mada su prisutna lutanja. Staništa su joj listopadne i mešovite šume, kao i mozaični predeli sa žbunjem i prizemnom vegetacijom, voćnjaci, vrtovi i parkovi. Loptasto zatvoreno gnezdo od mahovine, lišaja i paučine smešta na drveće i žbunje, gde ga dobro sakriva. Hranu (sitne insekte i njihove larve) traži u manjim jatima. U Evropi je brojnost populacije stabilna, a takav trend preovlađuje i u Srbiji, gde se gnezdi 35.000–45.000 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad