Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Apodiformes -> familia Apodidae

Vrsta

Latinski naziv

Apus apus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

crna čiopa


Opis vrste

D.t. 17–18 cm. Rasprostranjena je u većem delu Evrope, centralne Azije, na Bliskom Istoku, u Maloj Aziji i severnoj Africi. Selica je, zimu provodi u podsaharskoj Africi. Veći deo života provodi u vazuhu, ne slećući na zemlju. Gnezda su smeštena uglavnom u šupljinama na ljudskim objektima, kao i na liticama. Hrani se insektima koje lovi u vazduhu iznad različitih staništa, a u potrazi za njima preleće velike razdaljine. Evropska populacija je u porastu. U Srbiji se populacija procenjuje na 2.700–4.200 parova uz rastući trend (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad