Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Corvidae

Vrsta

Latinski naziv

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

lešnjikara


Opis vrste

D.t. 32-35 cm. Rasprostranjena je u delovima severne Evrope, planinskim područjima centralne i južne Evrope (Alpima, Karpatima, Tatrama, balkanskim planinama), kao i u širokom pojasu tajgi i planinskih četinarskih šuma u Aziji (uključujući i obode himalajskog platoa) do obala Tihog okeana. Stanarica je, uz izražena lutanja dela populacije. Nastanjuje različite tipove očuvanih četinarskih (ređe mešovitih) šuma, od ravnica do gornje šumske granice. Gnezda gradi na drveću. Hrani se semenjem četinara, koštunjavim plodovima, bobicama i beskičmanjacima. U Srbiji je redovna gnezdarica planinskih masiva sa očuvanim sastojinama četinara (Kopaonik, Tara, Zlatar, Stara planina i dr). Gnezdeća populacija procenjuje se na 1.200-1.700 parova (Puzović et al 2003)
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice