Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Emberizidae

Vrsta

Latinski naziv

Emberiza calandra Linnaeus, 1758

Srpski naziv

velika strnadica


Opis vrste

D.t. 16–19 cm. Rasprostranjena je u centralnoj, zapadnoj i južnoj Evropi, Maloj Aziji, delu centralne Azije, Bliskog istoka i delu severne Afrike. Populacije iz centralne i istočne Evrope zimi se pomeraju ka jugu. Staništa su joj otvoreni predeli, livade, pašnjaci, stepe i mozaična poljoprivredna područja. Zahteva postojanje retkog žbunja, drveća ili uzvišenih objekata odakle peva i osmatra. Gnezda smešta na zemlji, skrivena u vegetaciji. Hrani se semenjem biljaka i insektima. Evropska populacija umereno opada usled nestajanja mozaičnih staništa, a isti trend preovlađuje u Srbiji uz procenjenu populaciju od 30.000–50.000 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad