Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Fringillidae

Vrsta

Latinski naziv

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

češljugar


Opis vrste

D.t. 12–14 cm. Rasprostranjen je u većem delu Evrope, izuzev Skandinavskog poluostrva, delove umerene i centralne Azije, Bliskog Istoka, Male Azije i severozapadne Afrike. Severne populacije se tokom zime pomeraju ka jugu, iako je uglavnom je stanarica. Naseljava obode listopadnih, četinarskih i mešovitih šuma, mozaična staništa, zabrane okružene otvorenim staništima, voćnjake, parkove, plantaže borova i dr. Gnezda gradi u krošnjama drveća. Hrani se uglavnom semenjem biljaka i sočnim plodovima, a leti jede i insekte i njihove larve. Evropska populacija je uglavnom stabilna. U Srbiji se gnezdi 175.000–250.000 parova, uz opadajući trend populacije (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad