Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Fringillidae

Vrsta

Latinski naziv

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

čižak


Opis vrste

D.t. 11–13 cm. Rasprostranjen je u severnoj i većem delu centralne Evrope, kao i na planinskim vencima Karpata, Dinarida, Alpa, Pirineja i drugih visokih planina južne Evrope. Nastanjuje i veliki deo umerene i centralne Azije, Kavkaza i neke planine Male Azije. Severne populacije se zimi pomeraju ka jugu, dok se ptice sa visokih planina spuštaju u niže predele. U južnim delovima areala naseljava visokoplaninske četinarske šume, dok se na severu gnezdi u četinarskim i brezovim šumama na svim nadmorskim visinama. Gnezda gradi visoko u krošnjama četinara. Hrani se uglavnom semenjem četinara i listopadnog drveća (breza, jova), kao i insektima i njihovim larvama.. Evropska populacija je stabilna. U Srbiji se na nekoliko visokih planinskih masiva gnezdi opadajuća populacija od svega 25–50 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad