Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Fringillidae

Vrsta

Latinski naziv

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

zimovka


Opis vrste

D.t. 15–18 cm. Rasprostranjena je u većem delu Evrope (osim dela Iberijskog, Apeninskog, Skandinavskog i Balkanskog poluostrva i dela istočne Evrope), a prisutna je i u umerenom pojasu Azije i na Kavkazu. Severne populacije se zimi pomeraju ka jugu. Gnezdi se u mešovitim i listopadnim šumama, a ponekad i u većim vrtovima i parkovima. U južnoj Evropi naseljava uglavnom brdsko-planinske šume sa bukvom. Tokom zime redovna je i u drugim tipovima šumskih staništa ili u parkovima i vrtovima u naseljima. Gnezda smešta na drveće ili žbunje. Hrani se semenjem i plodovima različitih biljaka i insektima. U Evropi brojnost stagnira. U Srbiji se populacija procenjuje na 3.000–4.500 parova i stabilna je (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad