Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)

Srpski naziv

belokrila čigra


Opis vrste

D.t. 20-24 cm. Gnezdi se u delovima južne i istočne Evrope, kao i u delovima Male Azije, Bliskog Istoka, centralne i istočne Azije. Zimuje u podsaharskoj Africi, južnoj i jugoistočnoj Aziji, Australiji i Okeaniji. Staništa su joj prostrane ravničarske bare, jezera, mrtvaje, ribnjaci i razlivene reke sa razvijenom priobalnom i plutajućom vegetacijom. Van perioda gnežđenja prisutna je na različitim vodenim staništima. Gnezda pravi na plutajućoj vegetaciji. Hrani se pretežno krupnijim insektima (vilini konjici, skakavci i sl), malim ribama, žabama i punoglavcima. U Srbiji predstavlja neredovnu maloborjnu gnezdaricu čija se populacija procenjuje na maksimalno 10 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad