Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)

Srpski naziv

debelokljuna čigra


Opis vrste

D.t. 35-42 cm. Gnezdi se u delovima južne Evrope, na nekoliko lokacija u Nemačkoj i Danskoj, u Maloj Aziji, na Bliskom istoku, u centralnoj i i istočnoj Aziji, delovima Australije, Severne i Južne Amerike. Populacije iz umerenih područja su migratorne i zimu provode u tropskim predelima Afrike, Kariba, južne Azije i Australije. Staništa na kojima se gnezdi su plitki estuari, priobalne močvare, slatkovodna, braktična ili slana jezera i razlivene, sporotekuće reke u ravničarskim područjima. U periodu seobe prisutna je na rezličitim prostranim vodenim staništaima. Kolonije smešta na muljevita ili peskovita ostvca sa oskudnom vegetacijom na jezerima, estuarima i sličnim staništima. Hrani se pretežno krupnim vodenim insektima (vodeni cvetovi, vilini konjici, tvrdokrilci i sl), kao i sitnim ribama i žabama. U Srbiji je retko i u malom broju prisutna van perioda gnežđenja na vodenim staništima.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad