Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Larus cachinnans Pallas, 1811

Srpski naziv

sinji galeb


Opis vrste

D.t. 52-58 cm. Gnezdeći areal obuhvata delove centralne Azije i istočne Evrope (ravnice severno od Crnog i Kaspijskog mora). Van preioda gnežđenja, veliki broj ptica boravi u centralnoj, zapadnoj i jugoistočnoj Evropi, na Bliskom Istoku, Crvenom moru i persijskom zalivu. U periodu gnežđenja naseljava prostrana jezera, bare, akumulacije ili velike reke okružene stepama i polupustinjama. Van perioda gnežđenja zadržava se na morskim staništima, većim kontinentalnim vodenim površinama, na poljoprivrednim područjima ili na deponijama. Gnezda smešta na ostrva obrasla travom i žbunjem, priobalne litice ili ostrva od peska, mulja i šljunka. Hrani se ribom, beskičmenjacima (insekti, mekušci, rakovi), manjim gmizavcima, vodozemcima, sisarima (voluharice i sl), mladuncima i jajima ptica, kao i ostacima ljudske hrane na deponijama. U Srbiji je redovan, mada su pouzdani podaci malobrojni zbog velike sličnosti sa Larus michahelis, od kojeg je nedavno taksonomski razdvojen.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad