Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Larus fuscus Linnaeus, 1758

Srpski naziv

mrki galeb


Opis vrste

D.t. 48-56 cm. Gnezdi se uz severne i zapadne obale Evrope, kao i u delovima severne Azije. Tokom zime, populacije se pomeraju ka priobalnim podučjima zapadne Evrope, Mediterana, Kaspijskog i Crnog mora, i uz obale Afrike, Arabijskog poluostrva i južne Azije. Naseljava najrazličitija staništa uz morske obale, ostrva, velike reke, jezera, estuare, zalive, luke i okolinu naselja (najčešće deponije) i poljoprivredna područja uz prostrana vodena staništa. Gnezdi se u kolonijama na stenovitim morskim obalama, priobalnim visoravnima sa niskom travom, peščanim dinama, kamenitim i drugim ostrvima na morima, velikim jezerima i rekama. Hrani se pretežno ribom i različitim beskičmenjacima (rakovi, mekušci, insekti itd), kao i ostacima ljudske hrane. U Srbiji je prisutan u malom broju tokom perioda seobe.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad