Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Larus michahellis Naumann, 1840

Srpski naziv

sinji galeb


Opis vrste

D.t. 52-58 cm. Gnezdi se uz obale Mediterana, zapadne Evrope i zapadne Afrike, kao i na nekim prostranijim kontinentalnim vodenim staništima u zapadnoj, centralnoj i južnoj Evropi, maloj Aziji i zakavkazkim zemljama. Van perioda gnežđenja prisutan je u celoj Evropi osim severa kontinenta, na području Mediterana, delova Bliskog Istoka i uz obale zapadne Afrike. Gnezdi se kolonijalno, na kamenitim, vegetacijom obraslim ili peščanim ostrvima u blizini morske obale, na velikim jezerima, rekama, akumulacijama i povremeno u naseljima. Van perioda gnežđenja zadržava se na različitim morskim staništima, na većim kopnenim akvatorijama, na poljoprivrednim područjima ili deponijama. Hrani se ribom, beskičmenjacima (insekti, rakovi, mekušci i dr), vodozemcima, gmizavcima, malim sisarima (voluharice), jajima i mladuncima ptica, kao i otpacima sa deponija. U Srbiji se ne gnezdi, a redovan je i bojan na različitim vodenim staništima i na poljoprivrednim područjima.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad