Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Larus minutus Pallas, 1776

Srpski naziv

mali galeb


Opis vrste

D.t. 24-28 cm. Gnezdeći areal obuhvata istočnu i delove severne Evrope, veliki deo severne i umerene Azije i deo Severne Amerike (područje Velikih jezera). Zimuje na području Mediterana, uz obale zapadne Evrope, istočne Azije i istočne Severne Amerike. U periodu gnežđenja, staništa su mu slatkovodna ili braktična jezera, bare, močvare i razlivene reke sa bujnom vegetacijom, a ređe se gnezdi na estuarima i lagunama. Zimu provodi na morskim obalama. Gnezda gradi na ostrvima, muljevitim sprudovima ili na vodenoj vegetaciji. Hrani se pretežno vodenim insektima (vilini konjici, tvrdokrilci, vodeni cvetovi i sl), dok zimi nešto češće uzima ribu ili morske beskičmenjake. U Srbiji je redovan i srazmerno malobrojan u periodu prolećne i jesenje seobe na različitim vodenim staništima.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad