Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

troprsti galeb


Opis vrste

D.t. 37-42 cm. Gnezdi se uz obale severne i zapadne Evrope, Grenlanda, severne obale Azije i Severne Amerike. U periodu zimovanja pomera se u južnije, u umerene oblasti na Atlasnskom i Tihom okeanu. U periodu gnežđenja staništa su mu strme, stenovite morske obale ili ostrva, najčešće u blizini ušća reka ili drugih izvora slatke vode. Van perioda gnežđenja prisutan je u različitim priobalnim staništima i na otvorenom okeanu, daleko od obala. Gnezda gradi na policama litica i stenovitih morskih obala. Hrani se pretežno morskom ribom i lignjama, ređe drugim beskičmenjacima (rakovi, mekušci, insekti, gliste i dr), malim sisarima ili ostacima ljudske hrane. U Srbiji predstavlja veoma retko beleženu vrstu, posmatranu u nekoliko navrata u periodu seobe.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad