Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Sterna albifrons Pallas, 1764

Srpski naziv

mala čigra


Opis vrste

D.t. 21-25 cm. Gnezdeći areal obuhvata delove Evrope uz obale Mediterana, Atlanskog okeana, Baltičkog mora i uz veće reke unutar kontinenta, delovima centalne Azije, Male Azije, Bliskog Istoka, indijskog podkontinenta i severozapadne Afrike. Selica je koja zimu provodi uz obale zapadne Afrike i na Crvenom moru. Staništa su joj estuari, lagune, koralni spudovi, reke i jezera sa ostvima. Kolonije smešta na peščana ili šljunkovita ostrva sa oskudnom vegetacijom u morskom priobalju, na rekama ili jezerima. Hrani se pretežno sitnom ribom, račićima, vodenim i kopnenim insektima, glistama i drugim vodenim beskičmenjacima. U Srbiji je malobrojna gnezdarica prisutna u svega nekoliko kolonija na Drini i Dunavu, čija se populacija procenjuje na 30-40 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad