Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Sterna caspia Pallas, 1770

Srpski naziv

velika čigra


Opis vrste

D.t. 48-55 cm. Gnezdi se u delovima evropskog kontinenta uz Baltičko, Crno i Kaspijsko more, u delovima Male Azije i Bliskog Istoka, delovima centralne, južne i istočne Azije, Severne Amerike, istočne, zapadne i južne Afrike, na Madagaskaru i u delovima Australije. Deo populacije je migratoran i zimu provodi u Mediteranu i tropskim područjima centralne Amerike i Afrike, južne Azije i Okeanije. Staništa su joj zaklonjena priobalna područja (estuari, lagune, zalivi, luke), priobalne močvare, prostrana jezera, razlivene ravničarske reke i njihove delte. Gnezdi se kolonijalno na peščanim, muljevitim ili šljunkovitim ostrvima sa oskudnom vegetacijom na morima, jezerima i rekama. Hrani se pretežno ribom, ređe krupnim vodenim beskičmenjacima, mladuncima drugih ptica ili strvinom. U Srbiji je redovna u periodu prolećne i jesenje seobe.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad