Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Coraciiformes -> familia Meropidae

Vrsta

Latinski naziv

Merops apiaster Linnaeus, 1758

Srpski naziv

pčelarica


Opis vrste

D.t. 25–29 cm. Rasprostranjena je u južnoj, istočnoj i delovima centralne Evrope, u južnijim delovima centralne Azije i delovima Bliskog Istoka, Male Azije, severne i južne Afrike. Izrazita je selica. Zimu provodi u podsaharskoj Africi. Naseljava mozaične, otvorene, tople terene, sa pašnjacima, livadama, stepama ili poljoprivrednim površinama, najčešće u ravničarskim predelima, dolinama većih reka i u pobrđu. Gnezdi se kolonijalno u zemljanim, lesnim ili peščanim odsecima u kojima kopa rupe za gnezda. Hrani se insektima koje lovi u letu (pčele, ose, vilini konjici, skakavci i sl). U Evropi brojnost populacije umereno raste, dok se u Srbiji procenjuje na 2.600–3.600 parova, uz tendenciju blagog opadanja (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad