Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Motacillidae

Vrsta

Latinski naziv

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

Srpski naziv

potočna pliska


Opis vrste

D.t. 17–20 cm. Naseljava zapadnu, centralnu i južnu Evropu, deo Male Azije, Bliskog Istoka i Kavkaza, veliki deo umerene i centralne Azije. Uglavnom je selica. Zimu provodi u Evropi, na Bliskom Istoku, severnoj Africi i južnoj Aziji. Staništa su joj potoci, brzotekuće rečice i obale jezera, sa dosta istaknutog krupnijeg, golog kamenja, na različitim nadmorskim visinama. Gnezda sakriva u šupljinama u stenju, često uz same obale. Hrani se insektima i njihovim larvama, koje uglavnom lovi u plitkoj vodi. Evropska populacija se smatra stabilnom. U Srbiji se gnezdi stabilna populacija od 5.000–8.000 parova (Puzović et al 2003), koja nastanjuje brdsko-planinski region zemlje.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad