Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Regulidae

Vrsta

Latinski naziv

Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

kraljić


Opis vrste

D.t. 8–10 cm. Rasprostranjen je u centralnoj i severnoj Evropi, delovima Balkanskog, Pirinejskog i Apeninskog poluostrva, u delovima Male Azije i južnih Himalaja, na Kavkazu i delovima umerene, centralne i istočne Azije. Severne populacije zimi se pomeraju ka jugu. Gnezdi se u četinarskim i mešovitim šumama sa smrčom, borom i jelom od ravničarskih predela do visokih planina. Za vreme seobe redovan je u različitim šumovitim staništima, često u parkovima i vrtovima. Gnezda pravi na drveću. Hrani se sitnim insektima i larvama koje pronalazi najčešće na vrhovima grana. Evropska populacija je stabilna, dok je u Srbiji brojnost u porastu i procenjuje se na 7.000–10.000 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice