Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Saxicolidae

Vrsta

Latinski naziv

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)

Srpski naziv

crna crvenrepka


Opis vrste

D.t. 13–15 cm. Rasprostranjena u centralnoj i južnoj Evropi, Maloj Aziji, na Kavkazu, u delu severne Afrike, centralne Azije i Bliskog Istoka. Severne populacije se zimi pomeraju ka jugu (u južnu Evropu, severnu Afriku, Bliski Istok i južnu Aziju). Izvorno stanište vrste su planinski kamenjari, klisure i litice, dok je danas redovna i brojna u naseljenim mestima i u blizini različitih objekata izgrađenih od strane čoveka. Gnezdi se u šupljinama u stenama, pod krovovima zgrada i u sličnim nišama na objektima. Ishrana se uglavnom sastoji od insekata, paukova i drugih beskičmenjaka. Evropska populacija je u blagom porastu. Procenjeno je da se u Srbiji gnezdi 30.000–50.000 parova uz umereno rastući trend populacije (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad