Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

polojka


Opis vrste

D.t. 18–20,5 cm. Gnezdeći areal obuhvata gotovo ceo evropski kontinent, veći deo umerene i centralne Azije, delove Bliskog Istoka i Male Azije. Uglavnom je selica. Većina ptica zimu provodi u Africi, južnoj Aziji i Australiji. Gnezdi se najčešće na šljunkovitim, kamenitim ili peščanim obalama brzotekućih reka, potoka ili bistrih jezera, najčešće okruženim šumama, ponekad na kopovima šljunka ili peska, napuštenim kamenolomima sa vodom i sl. U periodu seobe prisutna je na različitim vodenim staništima (reke, jezera, močvare, taložnici otpadnih voda i sl). Jaja polaže u gnezda smeštena na tlu. Hrani se insektima i njihovim larvama, mekušcima, crvima, paucima i drugim beskičmenjacima, kao i semenjem biljaka. Evropska populacija umereno opada. Brojnost populacije u Srbiji procenjuje se na 500–800 parova, a trend je ocenjen kao blago opadajući (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad