Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

šljuka kamenjarka


Opis vrste

D.t. 21-24 cm. Gnezdi se na obalama Skandinavskog poluostrva, severnim obalama Azije, Grenlanda i SeverneAmerike. Selica je. Zimu provodi uz obale severne, zapadne i južne Evrope, Afrike, južne, istočne i jugoistočne Azije, Severne i Južne Amerike i Australije. Gnezdi se u priobalnim područjima, na kamenitim, šljunkovitim i peščanim obalama mora, zalivima i priobalnim močvarama. Van perioda gnežđenja, zadržava se uz morske obale i ređe na prostranim jezerima i rekama. Gnezda gradi na zemlji, na šljunkovitoj, peskovitoj i muljevitoj podlozi. Hrani se insektima i njihovim larvama, račićima, mekušcima, glistama i drugim beskičmenjacima. U Srbiji je retka i malobrojna u periodu seobe.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad