Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Calidris alba (Pallas, 1764)

Srpski naziv

bela sprutka


Opis vrste

D.t. 18-21 cm. Gnezdi se na više područja na krajnjem severu Azije, Grenlanda i Severne Amerike. Selica je. Zimu provodi uz obale Evrope, Afrike, istočne i južne Azije, Australije, Severne i Južne Amerike. Gnezdi se u arktičkoj tundri na kamenitoj podlozi, sa raskinutom vegetacijom na nižim nadmorskim visinama. Van perioda gnežđenja prisutna je na priobalnim staništima, najčešće peščanim ili muljevitim plažama, estuarima, zalivima ili koralnim sprudovima, znatno ređe na kontinentalnim jezerima, barama ili močvarama. Gnezda gradi na tlu. Hrani se insektima i njihovim larvama, paucima, manjim mekušcima, račićima, crvima i drugim beskičmenjacima. U Srbiji je veoma retko prisutna u periodu seobe.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad