Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)

Srpski naziv

riđa sprutka


Opis vrste

D.t. 19-21,5 cm. Gnezdeći areal obuhvata veliki deo arktičkog pojasa severne Azije. Selica je koja zimu provodi uz obale Afrike, južne i jugoistočne Azije i Australije. U priobalnim i vlažnim kontinentalnim staništima Evrope prisutna je u periodu prolećne i jesenje seobe. Gnezdi se u arktičkoj tundri, uz morske obale, na malo uzdignutim terenima i u močvarnim područjima sa depresijama i manjim uzvišenjima. Van perioda gnežđenja, zadržava se na primorskim staništima (muljevitim estuarima, lagunama, priobalnim močvarama, peščanim ili kamenitim plažama ili sprudovima), kao i na kontinentalnim slatkovodnim, braktičnim i slanim jezerima, barama i razlivenim rekama. Gnezdi se na tlu. Hrani se pretežno insektima, crvima, malim mekušcima, račićima i u manjoj meri semenjem biljaka. U Srbiji je redovna u periodu seobe, a najčešće se zadržava na vlažnim područjima ravničarskog dela zemlje.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad