Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Calidris minuta (Leisler, 1812)

Srpski naziv

mala sprutka


Opis vrste

D.t. 14–15,5 cm.Gnezdi se na malom delu severne Skandinavije i u većem delu severne Azije. Zimu ptice provode u južnoj Africi, Mediteranu, južnoj Aziji i Australiji. Migrira zajedno sa drugim manjim vrstama šljukarica. Gnezdi se u suvljim tundrama sa patuljastim vrbama i mahovinama u priobalnim područjima, u blizini slatkovodnih ili slanih močvara. Van perioda gnežđenja zadržava se na muljevitim koritima plitkih jezera, bara, močvara i razlivenih reka, kao i na muljevitim estuarima, lagunama i drugim priobalnim staništima. Gnezda pravi na tlu. Hrani se sitnim beskičmenjacima (insekti i njihove larve, crvi, mekušci, paukovi i dr) i semenjem vodenih biljaka u manjoj meri. U Srbiji je prisutna tokom seobe i lutanja. Češća je tokom jesenje seobe. Zbog učestalog stradanja na veoma dugačkom seobenom putu, populacija je u opadanju.
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad