Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Calidris temminckii (Leisler, 1812)

Srpski naziv

seda sprutka


Opis vrste

D.t. 13,5-15 cm. Gnezdi se na severu Skandinavskog poluostrva i u pojasu severne Azije do obala Tihog okeana. Selica je. Zimu provodi u Africi južno od Sahare, u malim delovima mediteranskog priobalja, Bliskog Istoka i u južnoj i jugoistočnoj Aziji. U periodu gnežđenja, naseljava tundru i prelazne zone između tundre i tajge, pri čemu bira vlažna staništa uz morske obale, reke i močvarna područja. Van perioda gnežđenja, zadržava se na slatkovodnim, braktičnim ili slanim jezerima, barama, močvarama, ribnjacima, plavnim područjima uz reke i sl. Gnezda gradi na tlu. Hrani se insektima i njihovim larvama, crvima, račićima, malim mekušcima i drugim beskičmenjacima. U Srbiji je redovna u periodu seobe, naročito na vlažnim staništima u ravničarskim delovima zemlje.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad