Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Gallinago media (Latham, 1787)

Srpski naziv

šljuka livadarka


Opis vrste

D.t. 26–30 cm. Rasprostranjena je na skandinavskom poluostrvu i velikom delu istočne Evrope i u zapadnom delu severne i umerene Azije. Zimuje u podsaharskoj Africi. Gnezdi se na vlažnim livadama sa šaševima, u močvarama u tundrama i tajgama, vlažnim planinskim područjima oko šumske gornje šumske granice. Van perioda gnežđenja zadržava se na vlažnim livadama, pašnjacima i močvarama sa bujnom vegetacijom. Hrani se beskičmenjacima (glistama, puževima, insektima i njihovim larvama i dr), kao i semenjem biljaka. U Evropi joj je populacija u blagom opadanju, postala je veoma ugrožena usled neprestanog uništavanja staništa, stradanja na seobi i zimovalištima. Predstavlja globalno ugroženu vrstu. U Srbiji je veoma retka na seobi.
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NT;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 1;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad