Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763)

Srpski naziv

pljosnokljuna sprutka


Opis vrste

D.t. 15-18 cm. Gnezdeći areal obuhvata veliki deo Skandinavskog poluostrva i nekoliko izolovanih područja u severnoj Aziji. Selica je. Zimuje uz obale Crvenog mora, Persijskog zaliva i uz oble Australije, južne i jugoistočne Azije. U periodu seobe, prisutna je u velikom delu centralne, istočne i jugoistočne Evrope. U periodu gnežđenja naseljava vlažne tundre i močvare višim predelima. U periodu seobe i zimovanja zadržava se na plitkim i muljevitim močvarama, barama, estuarima, lagunama, plavnim zonama reka i sl. Gnezda gradi na gomilama mahovine ili vodenih biljaka malo izdignutih nad vodom. Hrani se insektima i njihovim larvama, malim mekušcima, crvima i račićima, kao i semenjem vodenih biljaka. U Srbiji je srazmerno retka u periodu seobe.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad