Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

laponska muljača


Opis vrste

D.t. 33-41 cm. Gnezdeći areal obuhvata delove Skandinavskog poluostrva i više izolovanih područja severne Azije i Aljaske. Selica je koja zimu provodi uz obale zapadne Evrope, Sredozemnog mora, Afrike, južne i jugoistočne Azije, Australije i Novog Zelanda. Gnezdi se na barama, u močvarama i plavnim područjima uz reke u nizijskim predelima u zoni tundre i prelaznom pojasu tundre i tajge. Van perioda gnežđenja, uglavnom se zadržava u priobalnim muljevitim zalivima, lagunama, estuarima i priobalnim močvarama, ređe na kontinentalnim vlažnim staništima. Gnezda smešta na manja uzvišenja na tlu, skrivena u vegetaciji. Hrani se insektima i njihovim larvama, glistama, polihetama, račićima, mekušcima, ređe punoglavcima, malim ribama, bibicama i semenjem biljaka. U Srbiji je retka vrsta u periodu seobe.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad