Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

muljača


Opis vrste

D.t. 37–42 cm. Rasprostranjena je u istočnoj, severnoj i delovima zapadne Evrope, u zapadnom delu umerene i severne Azije i više izolovanih područja istočne Azije. Zimuje na području južne i zapadne Evrope, Mediterana, podsaharske Afrike, Bliskog Istoka, južne Azije i Australije. Naseljava prostrane vlažne livade i pašnjake, travnate močvare, zabarena tresetišta i poplavljene stepe. Van perioda gnežđenja najbrojnije su u estuarima, lagunama, slanim močvarama i drugim priobalnim vodenim staništima, kao i na velikim kontinentalnim barama, močvarama i dr. Hrani se insektima i njihovim larvama, glistama, mekušcima, račićima, paucima, punoglavcima, žabama i semenjem vodenih biljaka. Na celom arealu brojnost naglo opada, naročito u Evropi. U Srbiji je redovna i malobrojna tokom seobe, dok se na samom severu zemlje nalazi mala gnezdeća populacija procenjena na svega 20–40 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NT;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad