Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764)

Srpski naziv

mala šljuka


Opis vrste

D.t. 18-20 cm. Gnezdi se na istočnom delu Skandinavskog poluostrva i u severoistočnoj Evropi, kao i u dosta širokom pojasu umerene i severne Azije. Selica je. Zimu provodi u zapadnoj i južnoj Evropi, podsaharskoj Africi i delovima Bliskog Istoka i južne Azije. U periodu gnežđenja naseljava močvare, bare, tresave, plavne zone reka i poplavljene vrbove i četinarske šume u zoni tajge i tundre. Van perioda gnežđenja prisutna je na kontinentalnim ili priobalnim močvarama, barama, poplavnim zonama oko reka i potoka, vlažnim livadama, pirinčanim poljima i sličnim vlažnim staništima sa gustom vegetacijom. Gnezda gradi na gomilama mahovine ili druge vegetacije na vodi ili u priobalnoj vegetaciji. Hrani se pretežno glistama, larvama insekata, manjim puževima i semenjem vodenih biljaka. U Srbiji se srazmerno retko sreće u periodu seobe.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIa;
Direktiva o pticama EU - Annex IIIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad