Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

mala carska šljuka


Opis vrste

D.t. 37–45 cm. Gnezdeći areal obuhvata severnu Evropu, delove severne Azije, Islanda, Grenlanda i Severne Amerike. Zimu provodi uz obale Afrike, južne Azije, centralne i Južne Amerike i Australije. Staništa su joj visoravni iznad pojasa šuma, močvare, vlažne brezove šume, tresave i doline velikh reka i jezera u zoni tajge i tundre. Hrani se uglavnom beskičmenjacima (insekti, mekušci, gliste i dr), povremeno ribama, malim žabama ili drugim malim kičmenjacima, bobicama i semenjem biljaka. Globalni trend populacije vrste je nepoznat, dok je u Evropi (Finska i Švedska) zabeležen pad brojnosti populacije. U Srbiji je prisutna samo tokom prolećne seobe od marta do maja, povremeno u većim jatima. Na jesenjoj seobi vrlo je retka.
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad