Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Numenius tenuirostris Vieillot, 1817

Srpski naziv

tankokljuna carska šljuka


Opis vrste

D.t. 36-41 cm. Predstavlja kritično ugroženu vrstu, čija se populacija procenjuje na manje od 50 jedinki. Jedina poznata gnezdilišta vrste bila su u oblasti Tara u centralnom sibiru, severno od grada Omska. Van perioda gnežđenja, posmatrana je Rusiji, Kazahstanu, Ukrajini, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, zemljama bivše Jugoslavije, Grčkoj, Turskoj, Italiji, Jemenu, Omanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Saudijskoj Arabiji, Maroku, Tunisu i Alžiru. Poslednje potvrđeno posmatranje vrste zabeleženo je 2001. godine u Mađarskoj. Vrsta se gnezdila u staništima na granici šuma i močvara šumostepske zone, dok je van perioda gnežđenja beležena na različitim priobalnim i kontinentalnim staništima (slatinska jezera i pašnjaci, bare, priobalne močvare i lagune, peščane obale i dr). Na osnovu jednog opisanog slučaja, poznato je da se vrsta gnezdi na zemlji. Utvrđeno je da se hrani insektima i njihovim larvama, crvima, mekušcima i rakovima. Faktori koji su populaciju doveli na rub iščezavanja nisu dobro poznati, ali se veruje da su glavne pretnje nestajanje vlažnih staništa na području Mediterana, kultivacija stepskih područja i istoriski lovni pritisk. U Srbiji je ova vrsta zabeležena u nekoliko navrata u 20. veku na više lokacija.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija CR;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 1;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad