Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

crvenovrata liskonoga


Opis vrste

D.t. 17-19 cm. Gnezdi se u severnim delovima Britanskih ostrva, na Islandu, Skandinavskom poluostrvu, delovima Grenlanda, u severnoj Aziji i severnim delovima Severne Amerike. Selica je. Većina ptica zimu provode na južnim obalama Arabijskog poluostrva, uz obale Australije i Australazije. U periodu gnežđenja, staništa su joj bare, močvare, potoci i druga vodena staništa sa bogato razvijenom vegetacijom u zoni tundre i prelaza tundre i tajge, od morskih obala do viših predela. U periodu seobe, najčešće se zadržava na slatinskim i priobalnim močvarama i jezerima, dok se zimu provodi uglavnom na otvorenom moru, u područjima visoke koncentracije planktona. Gnezda gradi na tlu. Hrani se malim insektima i njihovim larvama, mekušćima i drugim beskičmenjacima, zooplanktonskim organizmima, retko punoglavcima i semenjem vodenih biljaka. U Srbiji se retko beleži u periodu seobe, uglavnom na slatisnik jezerima i ribnjacima Vojvodine.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad