Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758

Srpski naziv

šumska šljuka


Opis vrste

D.t. 33–38 cm. Rasprostranjena je u većem delu Evrope, umerene i centralne Azije i područja Kavkaza. Selica je. Zimu provodi u zapadnoj i južnoj Evropi, severnoj Africi i južnoj Aziji. Naseljava vlažne listopadne i mešovite šume sa gustim spratom prizemne vegetacije i žbunja, potocima, močvarama i proplancima, na planinama, pobrđu ili u ravničarskim predelima. Tokom seobe prisutna je i u različitim tipovima šuma, plavnim područjima, zabranima, močvarama, uz potoke i dr. Gnezdi se u šumskoj stelji. Hrani se beskičmenjacima (glistama, insektima i njihovim larvama, paucima, mekušcima i dr) koje uz pomoć dugog kljuna hvata u zemlji. Odlikuje se karakterističnim svadbenim letom iznad krošnji i između stabala drveća. Evropska populacija je u umerenom opadanju. U Srbiji se gnezdi 600–1.000 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIa;
Direktiva o pticama EU - Annex IIIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad