Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Tringa erythropus (Pallas, 1764)

Srpski naziv

crni sprudnik


Opis vrste

D.t. 29–33 cm. Gnezdi se na severu Skandinavskog poluostrva i na severu Azije. Selica je. Populacije zimuju u Mediteranu, uz delove atlanske obale Evrope, u podsaharskoj Africi i južnoj Aziji. Staništa su mu tresave i močvare u arktičkoj tajgi i tundri. Van perioda gnežđenja, zadržava se na plitkim barama, močvarama i jezerima (slatkim, slanim ili braktičnim), stuarima, lagunama, vlažnim livadama i pašnjacima. Hrani se vodenim insektima i njihovim larvama, crvima, račićima, mekušcima, malim ribama, žabama i punoglavcima. U Evropi populacija blago opada. U Srbiji je prisutan za vreme seobe i lutanja od aprila do oktobra, ponekad i u većim jatima.
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad