Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Tringa glareola Linnaeus, 1758

Srpski naziv

sprudnik migavac


Opis vrste

D.t. 18,5–21 cm. Rasprostranjen je u širokom pojasu severne Evrope, severne Azije i severne Amerike. Izrazita je selica. Većina populacije zimuje u Africi i južnoj Aziji (posebno u Indiji). Staništa su mu močvare i tresave u tajgama. Van perioda gnežđenja, zadržava se na plitkim jezerima, barama, močvarama, estuarima, vlažnim livadama ili pašnjacima. Gnezda gradi u gustoj vegetaciji na zemlji, a ponekad zauzima i napuštena gnezda šumskih ptica, kao što su drozdovi. Hrani se insektima i njihovim larvama, glistama, račićima, paucima, mekušcima, veoma malim ribama, žabama i punoglavcima. U Evropi je populacija stabilna, iako je u prošlosti beležila blagi pad brojnosti. U Srbiji se ne gnezdi, dok je na seobi redovan, kada obrazuje i veća jata.
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad