Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)

Srpski naziv

tankokljuni sprudnik


Opis vrste

D.t. 22–25 cm. Areal obuhvata delove istočne Evrope i severnije delove centralne Azije. Izrazita je selica. Većina populacije zimuje u Africi i Indiji. Gnezdeće stanište su mu otvorenija, plitka i toplija jezera, bare, močvare (povremeno slane ili braktične) i vlažne livade sa bogatom vegetacijom u ravničarskim stepskim, šumostepskim i otvoreni borealnim predelima. Van perioda gnežđenja zadržava se na kontinentalnim jezerima, barama, močvarama, vlažnim livadama i sl. Gnezda sakriva u prizemnoj vegetaciji. Hrani se malim ribama, insektima i njihovim larvama i drugim beskičmenjacima. U Srbiji se ne gnezdi, dok je na seobi redak, ali redovan. Veći deo evropske populacije, koji se nalazi u Rusiji i Ukrajini, u blagom je opadanju poslednjih decenija.
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad