Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

crvenonogi sprudnik


Opis vrste

D.t. 24–27 cm. Rasprostranjen je širom Evrope, u delovima Male Azije i Bliskog Istoka i u velikom delu centralne i istočne Azije. U kontinentalnim delovima areala izrazita je selica. Većina ptica zimuje u Mediteranu, na atlanskim obalama Evrope i Afrike, kao i u južnoj Aziji. Staništa su mu primorske i kontinentalne močvare, vlažne livade, tresave, slatine i sl. Za vreme zimovanja i seobe uglavnom se zadržava na morskim obalama (lagune, estuari, plaže, kamenite obale), ali i kontinentalnim vlažnim područjima. Gnezda gradi na zemlji. Hrani se insektima i njihovim larvama, glistama, paucima, mekušcima, punoglavcima i malim žabama. Negativan trend populacije prisutan je u većem delu Evrope, dok se u Srbiji gnezdi stabilna populacija procenjena na 200–250 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad